INDIVIDUAL TEST 012

PR3-ANCA (capture technique)

IndicationSuspicion of systemic vasculitis and follow-up of patients with vasculitis.MethodDirect ELISA with granulocyte proteinase 3 (PR3) as antigen.

Accredited analysis –

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

ENSKILD ANALYS 012

PR3-ANCA (capture teknik)

Indikation

Misstanke om systemisk vaskulit och uppföljning av patienter med vaskulit.

Metod

Capture ELISA med granulocyt proteinas 3 (PR3) som antigen.

Ackediterad analys - läs mer under Kvalitet.SvarResultatet anges som internationella enheter (IU/ml).TolkningCapture ELISA är en kompletterande metod vid analys av PR3-ANCA, där en monoklonal antikropp används för att fånga proteinas 3 för att undvika att den binds direkt till plastytan och därigenom öka dess tillgänglighet. Fördelen är att proteinet bibehåller sin struktur och patientantikropparna lättare kan binda till antigenet. Capture metoden har en högre känslighet än direkt ELISA och därmed blir koncentrationerna mycket högre hos enskilda patienter.

Anti-neutrofila cytoplasmatiska antikroppar (ANCA) är en familj av autoantikroppar med specificitet för olika antigen i neutrofila granulocyters granule.

PR3-ANCA är en stark markör för vaskulitsjukdomen granulomatos med polyangit (GPA) som tidigare benämndes Wegeners granulomatos. I aktiv fas av sjukdomen är ca 90 % av patienterna positiva för PR3-ANCA. Studier har visat att antikroppsnivån minskar och ofta blir negativ när sjukdomen går i remission. En stigande nivå kan förebåda ett recidiv av sjukdomen.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik