INDIVIDUAL TEST 014

MPO-ANCA (direct technique)

IndicationSuspicion of systemic vasculitis, especially with kidney involvement.MethodDirect ELISA with granulocyte myeloperoxidase (MPO) as antigen.

Accredited analysis –

More information

This is an accredited test.
> Read more [.pdf]

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

ENSKILD ANALYS 014

MPO-ANCA (direkt teknik)

IndikationMisstanke om systemisk vaskulit, särskilt med njurengagemang.MetodDirekt ELISA med granulocyt myeloperoxidas (MPO) som antigen.Svar

Resultatet anges som internationella enheter (IU/ml).TolkningMyeloperoxidas-ANCA (MPO-ANCA) är markör för de systemiska vaskulitsjukdomarna granulomatos med polyangiit (GPA) som tidigare benämndes mikroskopisk polyangit och eosinofil granulomatos med polyangit (EGPA) som tidigare benämndes Churg-Strauss syndrom. Antikroppsnivån kan sjunka vid remission och en stigande nivå kan förebåda recidiv. MPO-ANCA kan också förekomma vid SLE, infektioner och vara läkemedelsutlöst utan koppling till vaskulit.

Mer information

Detta är en ackrediterad analys.
> Läs mer [.pdf]

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik