Vial

INDIVIDUAL TEST 292

HLA-DRB1*10:01 (IgLON5 disease)

Indication

Investigation of insomnia

Method

Sequencing of whole blood

Response

The result is reported as negative or positive

Interpretation

HLA-DRB1*10: 01 and antibodies against extracellular epitopes of IgLON5 has been reported in patients with insomnia characterized by parasomnia and sleep apnea. This condition affects predominantly elderly patients (average age of 60) and is evenly distributed between men and women.

References

  • Heidbreder, A., Philipp, K. Anti-IgLON 5 Disease. Curr Treat Options Neurol 20, 29 (2018). PMID: 29936617
  • Gaig C, Graus F, Compta Y, et al. Clinical manifestations of the anti-IgLON5 disease. Neurology. 2017;88(18):1736–1743. PMID: 28381508

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 292

HLA-DRB1*10:01 (IgLON5 sjukdom)

Indikation

Utredning för sömnsjuka

Metod

Sekvensering av helblod.

Svar 

Resultatet svaras ut som påvisad/ej påvisad

Tolkning 

HLA-DRB1*10:01 och antikroppar mot extracellulära epitoper på IgLON5 har påvisats hos patienter med en speciell form av sömnstörning som karakteriseras av parasomni och sömnapné. Detta tillstånd drabbar oftast äldre patienter (medelålder på 60 år) med jämn fördelning mellan män och kvinnor.

Referenser

  • Heidbreder, A., Philipp, K. Anti-IgLON 5 Disease. Curr Treat Options Neurol 20, 29 (2018). PMID: 29936617
  • Gaig C, Graus F, Compta Y, et al. Clinical manifestations of the anti-IgLON5 disease. Neurology. 2017;88(18):1736–1743. PMID: 28381508

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till