Vial

INDIVIDUAL TEST 403, 404, 405, 406

Phosphatidylserine antibodies

  • 404 Phosphatidylserine IgA
  • 405 Phosphatidylserine IgG
  • 403 Phosphatidylserine IgGAM screen
  • 406 Phosphatidylserine IgM

Indication

If suspicion of antiphospholipid syndrome (APS) remains despite negative results regarding the classical antiphospholipid associated antibodies (lupus anticoagulant (LA), IgG- and/or IgM-antibodies against beta2-Glycoprotein-1 and cardiolipin), IgA-antibodies against cardiolipin/ beta2-Glycoprotein-1 support the APS-diagnosis in isolated cases. In addition, antibodies against phosphatidylserine can be of value.

Method

ELISA
Can be tested as IgGAM or as individual IgG/IgA/IgM.

Answer

The result is given as negative or positive with a value (U/ml)

Interpretation

Autoantibodies against phosphatidylserine are associated with antiphospholipid syndrome (APS) which is characterized by arterial and venous thromboses and by recurrent miscarriages.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 403, 404, 405, 406

Fosfatidylserin antikroppar

  • 404 Phosphatidylserine IgA
  • 405 Phosphatidylserine IgG
  • 403 Phosphatidylserine IgGAM screen
  • 406 Phosphatidylserine IgM

Indikation

Om misstanke på antifosfolipidsyndrom (APS) kvarstår vid negativt resultat för lupus antikoagulans, IgG- och/eller IgM-antikroppar mot anti-beta2-Glykoprotein-1 och/eller kardiolipin rekommenderas att analysera antikroppar av IgA-klass mot beta2-Glykoprotein-1 och kardiolipin, som har rapporterats förekomma i enstaka fall. Även antikroppar mot fosfatidylserin kan vara av värde.

Metod

ELISA
Kan testas som IgGAM eller som enskilda IgA/IgG/IgM.

Svar

Resultatet anges som negativt eller positivt med värde (U/ml).

Tolkning

Autoantikroppar mot fosfatidylserin är associerade med antifosfolipidsyndrom (APS) som kännetecknas av ökad trombosbenägenhet (arteriella och venösa tromboser) och upprepade missfall.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till