Vial

INDIVIDUAL TEST 481

KS antibodies (Asparaginyl-tRNA-Synthetase)

IndicationSuspicion of polymyositis/dermatomyositis.MethodRadioimmunoprecipitationResponseThe test result is given as negative, borderline or positive. Bordeline and positive values are reported with a ratio.InterpretationAntibodies against to KS are a type of anti-synthetase antibodies that can be detected in <5% of patients with inflammatory myositis (poly-/dermatomyositis). Anti-KS antibodies are directed against asparaginyl-tRNA-synthetase and are primarily associated with interstitial lung disease. Muscular symptoms may be discreet or missing and the level of creatine kinase in blood is often only slightly elevated. Arthritis and/or Raynaud phenomena have been described and malignancies have been reported to occur in up to 15% of these patients.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics
Neurology

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 481

KS-antikroppar (Asparaginyl-tRNA-Synthetase)

IndikationVid misstanke om polymyosit/dermatomyosit.MetodRadioimmunoprecipitationSvarSvaret anges som negativt, gränsvärde eller positivt där gränsvärde och positivt svar åtföljs med kvot.TolkningAntikroppar mot KS är en typ av anti-syntetas antikroppar som kan påvisas hos <5% av patienter med inflammatorisk myosit (poly-/dermatomyosit). Anti-KS-antikroppar är riktade mot asparaginyl-tRNA-syntetas och är framförallt associerade med interstitiell lungsjukdom. Muskulära symtom kan vara diskreta eller saknas och nivån av kreatinkinas i blod är ofta endast lätt förhöjd. Artrit och/eller Raynaudfenomen har beskrivits och koppling till malignitet har rapporterats förekomma hos upp till 15% av dessa patienter.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik
Neurologi

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till