Vial

INDIVIDUAL TEST 601

Contactin-1 (CNTN1) IgG antibodies

Indication

Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy (CIDP) that is refractory to standard treatment.

Method

Western Blot.

Result

Reported as negative or positive.

Interpretation

Contactin-1 (CNTN1) is a paranodal protein that is essential for the function of the node of Ranvier. IgG autoantibodies against CNTN1 can be detected in about 5% of patients with Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy (CIDP). This subgroup is characterized by higher age at onset and a subacute aggressive GBS-like course with axonal damage, motor weakness and poor response to treatment with intravenous immunoglobulin (IVIg). Some of these patients respond to treatment with steroids or plasmapheresis. It has been reported that treatment resistant cases have been responsive to treatment with rituximab (Querol L et al., 2015).

These autoantibodies are dominated by IgG4 subclass (Vural A et al., 2018). See test Contactin-1 (CNTN1) – IgG4 subclass determination

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Neurology

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 601

Contactin-1 (CNTN1) IgG antikroppar

Indikation

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) som inte svarar på standardbehandling.

Metod

Western Blot.

Svar

Svaret anges som negativt eller positivt.

Tolkning

Contactin-1 (CNTN1) är ett paranodalt protein som är viktigt för funktionen i Ranviers nod. IgG-antikroppar mot CNTN1 kan påvisas i ca 5% av fall med kronisk demyeliniserande inflammatorisk polyneuropati (CIDP). Denna subgrupp karakteriseras av högre ålder vid insjuknande och en subakut, aggressiv GBS-liknande sjukdomsbild med axonal påverkan, motorisk svaghet och sensorisk ataxi. Tremor kan också förekomma. Ofta är svaret på standardbehandling med intravenöst immunglobulin (IVIg) dåligt medan steroider eller plasmaferes kan ha god effekt. Det finns även rapporter om att terapiresistenta fall har svarat på behandling med rituximab (Querol L et al., 2015).

Dessa autoantikroppar domineras av IgG4-subklass. (Vural A et al., 2018). Se analys Contactin-1 antikroppar - IgG4 subklassbestämning.

Referenser

Doppler K et al., Neuromuscular 2015 (PMID 25694474)

Miura Y et al., Brain 2015 (PMID 25808373)

Doppler K et al., Brain 2016 (PMID 27474220)

Querol L et al., Neurol. Neuroimmunol. Neuroinflamm. 2015 (PMID 26401517)

Delmont E et al., Brain 2017: 140; 1851–1858

Vural A et al., Front. Immunol., 14 May 2018

 

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Neurologi

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till