Vial

INDIVIDUAL TEST 911

C4d

IndicationComplement activation markerMethodELISAAnswerThe result is given as ng/ml.InterpretationThe analysis is performed with ELISA. This test is for research use only, it is not yet validated for diagnostic purposes. C4d level ? 1000 ng/ml is considered normal.

C4d is a biomarker generated from complement activation of the classical and/or the lectin pathway. C4d is used as a histology marker of complement activity in several diseases, especially conditions with renal involvement and suspected rejection reaction in organ transplant. C4d in plasma is increasingly identified as a biomarker for complement activation in for example SLE, systemic sclerosis and ANCA–associated vasculitis.

For more information, please view www.svarlifescience.com/products/complement-system

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 911

C4d

IndikationKomplementaktivitetsmarkörMetodELISASvarResultatet anges som ng/ml.TolkningDetta test är endast avsett för analyser i forskningssyfte, det är ännu inte validerat för diagnostiska ändamål. C4d nivå ?1000 ng/ml anses normal.

C4d är en biomarkör som genereras vid komplementaktiveringen av den klassiska och/eller lektin-vägen. C4d används som en histologisk markör för komplementaktivitet vid flera sjukdomar, särskilt tillstånd med njurengagemang och misstänkt avstötningsreaktion av organtransplantat. C4d i plasma identifieras alltmer som en biomarkör för komplementaktivering vid till exempel SLE, systemisk skleros och ANCA-associerad vaskulit.

För ytterligare komplementinformation se: www.svarlifescience.com/products/complement-system

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till