INDIVIDUAL TEST 995

S-100

Reference range: normal level <3.3 in cerebrospinal fluid.

S-100 proteins are a family of at least 21 calcium binding proteins composed of two sub units (alpha and beta) that that are found in the nervous system as dimers alpha beta and beta beta (which often also exist as monomeric S-100 beta).

The proteins are 100% soluble at neutral pH (100% soluble hence the name). S-100 is found in cells of ectodermal origin in the brain and skin and in the proteins involved in calcium-dependent functions: cell cycle, differentiation, cell structures, signaling and learning. With CNS damage such as cerebral infarction, trauma, brain tumors and metastases S-100 exhibited both in CSF and serum. The results of the S-100 levels are examined preferably together with other brain injury markers such as NSE, NFL, tau, P-tau, beta-amyloid.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Neurology

Can't find what you're looking for? We are here to help

ENSKILD ANALYS 995

S-100

Referensintervall: normal nivå < 3.3 i likvor. 

S-100 (S100) proteiner är en familj av minst 21 calciumbindande proteiner som och består av två subenheter (alfa och beta) som i nervsystemet finns som dimererna alfa-beta och beta-beta (som ofta även finns som monomer S-100 beta). Proteinerna är 100% lösligt vid neutralt pH (100% Soluable därav namnet). S-100 finns hos celler av ektodermalt ursprung i hjärna och hud och proteinerna är inblandade i kalciumberoende funktioner som: cellcykel, differentiering, cellstrukturer, signalering och inlärning. Vid CNS skador som vid bl a cerebral infarkt, trauma, hjärntumörer och metastaser, läcker S-100 ut både i likvor och serum. Resultaten på S-100 nivåer undersöks lämpligen tillsammans med övriga hjärnskademarkörer som exempelvis NSE, NFL, Tau, P-Tau, Beta-amyloid.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Neurologi

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till