Vial

INDIVIDUAL TEST 002

GBM Antibodies (IgG)

Indication
Suspicion of Goodpasture syndrome. 

Method
FEIA (fluoroenzyme immunoassay). 

Result 
Results are reported as negative, borderline or positive with a concentration (E/ml). Reference interval: < 7 E/ml negative, 7–10 E/ml borderline, > 10 E/ml positive. 

Interpretation
New method for detection of GMB antibodies introduced on October 1, 2023. Fluoroenzymeimmunoassay (FEIA/Phadia) has good agreement with the previous "anti-GBM semi quantitative kit Wieslab®". However, the numerical values are not comparable, and therefore the results cannot be compared with values previously reported. Goodpasture syndrome is characterized by a rapidly progressive glomerulonephritis. Lung commitment with bleeding is also common. The antibodies target the type IV collagen of the basal membranes of the glomeruli and lung capillaries. Early diagnosis and a prompt treatment are crucial to avoid irreversible tissue damage. The antibody levels can be used to monitor treatment effect.

If suspicion of Goodpasture syndrome remains after negative GBM antibody result, further testing of GBM IgG4 antibodies are recommended. Please contact the laboratory for request.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 002

GBM-antikroppar (IgG)

Indikation 
Misstanke om anti-GBM-sjukdom (Goodpasture syndrom). 

Metod
FEIA-teknik (fluoroenzymeimmunoassay). 

Resultat 
Resultatet anges som negativt, gränsvärde eller positivt med koncentration (E/ml). Referensintervall: < 7 E/ml negativt, 7–10 E/ml gränsvärde, > 10 E/ml positivt. 

Tolkning 
Ny metod för detektion av GBM-antikroppar införs 2023-10-01. Fluoroenzymeimmunoassay (FEIA/Phadia) har god överensstämmelse med tidigare ”anti-GBM semi quantitative kit Wieslab®”. De numeriska värdena är dock inte jämförbara, och resultaten kan därför inte jämföras med värden som erhållits tidigare. Anti-GBM-sjukdom (Goodpasture syndrom) karakteriseras av snabbt progredierande glomerulonefrit. Lungengagemang med alveolär blödning är också vanligt. Antikropparna är riktade mot typ IV kollagen i njurglomerulis och lungkapillärernas basalmembran. Tidig diagnos och snabbt insatt behandling är avgörande för att undvika irreversibla vävnadsskador. Antikroppsnivån kan användas för att följa behandlingseffekt.

Om misstanke på Goodpasture syndrom kvarstår vid negativt resultat rekommenderas vidare analys av anti-GBM av IgG4-subklass som kan förekomma utan positivt utslag i screeningtesten. Kontakta laboratoriet om ytterligare analys önskas.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till