Vial

INDIVIDUAL TEST 023

dsDNA Antibodies (IgG)

IndicationSuspicion of systemic lupus erythematosus or incipient exacerbation of this disease, chronic aggressive hepatitis of the “lupoid hepatitis” (autoimmune hepatitis) type.MethodIIF with the flagellate Crithidia luciliae as a substrate on a slide.

More information

This is an accredited test.
> Read more [.pdf]

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 023

dsDNA-antikroppar (IgG)

IndikationMisstanke om systemisk lupus erytematosus eller begynnande exacerbation av denna sjukdom, kronisk aggressiv hepatit av typen “lupoid hepatit” (autoimmun hepatit).MetodIIF på flagellaten Crithidia luciliae.

SvarResultatet anges som negativt, svagt, medel eller starkt positivt efter värdering av fluorescensens styrka. Positivt resultat titreras.TolkningAnalys av antikroppar mot dubbelsträngat DNA (dsDNA) görs vid vidare utredning av positiv IF-ANA, misstanke om systemisk lupus erythematosus eller begynnande exacerbation av denna sjukdom. IgG antikroppar mot ds-DNA är en stark markör för systemisk lupus erythematosus (SLE) och är associerade med SLE-nefrit, men kan även ses vid autoimmun hepatit typ 1.

Positivt fynd av dessa antikroppar (påvisat med IF-mikroskopi) har stor diagnostisk specificitet för systemisk lupus erythematosus (90%). Över tid har upp till 70% av patienter med systemisk lupus erythematosus någon gång under sjukdomsförloppet IgG anti-dsDNA. En snabb stegring av nivån av anti-dsDNA indikerar ofta en försämring av sjukdomen. Under remission kan värdena bli normala.
Svagt positiva fynd med en screening metod som inte kan verifieras med Crithidia-test kan ses vid andra kroniska inflammatoriska reumatiska sjukdomar och är oftast av lågt kliniskt värde.

Mer information

Detta är en ackrediterad analys.
> Läs mer [.pdf]

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till