Vial

INDIVIDUAL TEST 025

Sm Antibodies

IndicationSm antibodies are included in the analysis ENA screen. See therefore “ENA screen” for indication, method, answer and reference range.InterpretationPositive in 10-30% of patients with SLE in Western Europe. The specifi city is high for this disease. The frequency is considerably higher in Afro-Americans and Asians with SLE than in Caucasians. Sm is a nuclear non-histone protein. SLE patients often remain positive for Sm in remission and therefore detection of Sm may be valuable, when anti-dsDNA cannot be measured.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 025

Sm-antikroppar

Sm-antikroppar ingår i analysen ENA screen. Se därför ENA screen för indikation, metod och svarstolkning.TolkningPositivt hos ca 10-30% av patienterna med SLE i Västeuropa och specifi citeten är hög för denna sjukdom. Frekvensen är väsentligt högre hos afro-amerikaner och asiater med SLE än hos kaukasier. Sm är ett nukleärt icke histon protein. SLE patienter förblir ofta positiva för Sm i remission, därför kan detektion av Sm vara värdefull när anti-ds-DNA inte går att mäta.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till