Vial

INDIVIDUAL TEST 071

Endomysial Antibodies (IgA)

IndicationSuspicion of celiac disease (CD) or dermatitis herpetiformis.MethodIndirect immunofluorescence with sections of monkey oesophagus as substrate.AnswerThe result is given as negative, weak, medium or strong positive after evaluation of the fluorescence intensity.InterpretationAntibodies against endomysium are investigated in suspicion of celiac disease or dermatitis herpetiformis, where about 90% of the patients with celiac disease and 80-90% of dermatitis herpetiformis patients are positive. The antibodies disappear with gluten-free diet. Anti-endomysiums most important antigen in the tissue is transglutaminase 2. The test is negative in healthy subjects.

Anti-endomysial antibodies are a strong marker for celiac disease. In cases of IgA-deficiency the result can be falsely negative and analysis of antibodies of IgG-class against endomysial tissue or transglutaminase 2 is then recommended.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 071

Endomysium-antikroppar (IgA)

IndikationMisstanke om celiaki eller dermatitis herpetiformis.MetodIndirekt immunofluorescens med snitt av apoesophagus som substrat.SvarResultatet anges som negativt, svagt, medel eller starkt positivt efter värdering av fluorescensens styrka.TolkningAutoantikroppar mot endomysium undersökes vid misstanke om celiaki eller dermatitis herpetiformis, där ca.90% av patienter med celiaki och 80-90 % av patienter med dermatitis herpetiformis blir positiva. Antikropparna försvinner vid glutenfri diet. Anti-endomysiums viktigaste antigen i vävnaden är transglutaminas 2. Testen är negativ hos friska personer.

Antikroppar mot endomysium talar starkt för celiaki. Vid IgA-brist kan, av naturliga skäl, inte IgA-antikroppar påvisas och denna analys kan då bli falskt negativ. Analys av IgG-antikroppar mot endomysium eller transglutaminas 2 rekommenderas då i stället.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till