Vial

INDIVIDUAL TEST 074

Transglutaminase Antibodies (IgA)

Indication Suspicion of small fiber neuropathy. 

Method FEIA 

Result Results are reported as U/mL 

Interpretation IgA-antibodies against TG2 is a strong diagnostic marker for celiac disease. Small fiber neuropathy can be present and sensory disturbances can even precede the diagnosis of celiac disease. 

References 
  • Zeidman LA. Advances in the Management of Small Fiber Neuropathy. Neurol Clin. 2021 Feb;39(1):113-131. doi: 10.1016/j.ncl.2020.09.006. Epub 2020 Nov 7. PMID: 33223078

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Neurology

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 074

Transglutaminas-antikroppar (IgA)

Indikation Misstanke om fintrådsneuropati 

Metod FEIA 

Svar Svaras som U/mL  

Tolkning Förekomst av IgA-antikroppar mot TG2 är en stark diagnostisk markör för celiaki. Vid celiaki kan fintrådsneuropati med känselstörning förekomma och även föregå andra, mer typiska, celiakisymtom. 

Referenser 
  • Zeidman LA. Advances in the Management of Small Fiber Neuropathy. Neurol Clin. 2021 Feb;39(1):113-131. doi: 10.1016/j.ncl.2020.09.006. Epub 2020 Nov 7. PMID: 33223078

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Neurologi

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till