Vial

INDIVIDUAL TEST 079

Acetylcholine Receptor Antibodies

IndicationSuspicion of Myasthenia gravis and thymoma.MethodRadioimmunoprecipitation (RIA).ResponseThe result is given as negative or positive with a value (nmol/L).InterpretationAntibodies against ACh-R have high specificity for Myastenia Gravis (MG) and are found in approximately 85% of cases of generalized disease and in about 50% of those who have only ocular symptoms.

The antibody levels cannot be compared between patients, the general rule is, that early onset MG patients have higher levels than late onset patients. The antibody levels usually decrease with treatment.

The antibody level correlates poorly with the severity of the disease and low levels can be seen in pronounced symptoms. In case of negative results, it is recommended to supplement with analysis of antibodies against muscle-specific kinase (anti-MuSK) which is detected in 5-40% of MG patients negative for antibodies against ACh-R. Clinically, it cannot be distinguished between MG positive for antibodies against ACh-R or MuSK.References 
  1. R. Pirskanen-Matell, G. Matell, B. Kalb, S. Bjelak. (2000). Myasthenia gravis – en autoimmun neuromuskulär sjukdom. Läkartidningen 45:4594-8.
  2. K Ohta et al. (2003). Frequency of Anti AChR E subunit-specific antibodies in MG. Autoimmunity 36:151-154.
  3. I. Matthews et al. (2004). Muscle-specific receptor tyrosine kinase autoantibodies – a new immunoprecipitation assay. Clininca Chimica Acta 348:95-99.
  4. D. Beeson et al. (1996). A transfected human muscle cell line expressing the audult subtype of the human muscle acetylcholine receptor for diagnostic assay in myasthenia gravis. Neurology 47:1552–1555.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Neurology

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 079

Acetylkolinreceptor-antikroppar

IndikationMisstanke om Myastenia gravis och thymom.MetodRadioimmunoprecipitation (RIA)SvarResultatet anges som negativt eller positivt med värde (nmol/L).TolkningAntikroppar mot ACh-R har hög specificitet för Myastenia Gravis (MG) och påvisas i ca 85% av fallen med generaliserad sjukdom och hos ca 50% av de som enbart har okulära symtom.

Antikroppsnivån är inte jämförbar mellan olika patienter, men vanligtvis påvisas högre nivåer hos ”early onset MG” jämfört med ”Late Onset MG”. Antikroppsnivån sjunker vanligtvis efter insatt behandling.

Antikroppsnivån korrelerar dåligt till sjukdomens allvarlighetsgrad och låga nivåer kan ses vid uttalade symtom. Vid negativt resultat rekommenderas komplettering med analys av antikroppar mot muskelspecifikt kinas (anti-MuSK) som kan påvisas i 5-40% av MG som är negativa avseende antikroppar mot AChR. Kliniskt kan MG som är positiv för antikroppar mot ACh-R eller MuSK inte särskiljas.Referenser
  • R. Pirskanen-Matell, G. Matell, B. Kalb, S. Bjelak. (2000). Myasthenia gravis – en autoimmun neuromuskulär sjukdom. Läkartidningen 45:4594-8.
  • K Ohta et al. (2003). Frequency of Anti AChR E subunit-specific antibodies in MG. Autoimmunity 36:151-154.
  • I. Matthews et al. (2004). Muscle-specific receptor tyrosine kinase autoantibodies – a new immunoprecipitation assay. Clininca Chimica Acta 348:95-99.
  • D. Beeson et al. (1996). A transfected human muscle cell line expressing the audult subtype of the human muscle acetylcholine receptor for diagnostic assay in myasthenia gravis. Neurology 47:1552–1555.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Neurologi

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till