INDIVIDUAL TEST 100,145

IgG subclasses of anti-GBM

  • 100 GBM (IgG 1-4)
  • 145 GBM (IgG 4)

Indication

Follow-up analysis of Goodpasture’s syndrome, GPA and other reno-pulmonary syndromes. May indicate patients who should be monitored very closely and may predict relapses.

Method

ELISA with specific GP antigen and subclass specific monoclonal antibodies.

Answer

The result is given as arbitrary units per ml.

Interpretation

The most common subclasses of these diseases are IgG1 and IgG4. IgG2 and IgG3 occur in low quantities. An unusual subclass distribution can indicate a different clinical course. Changes in the subclass distribution can be used to study relapses in the disease.

 

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

ENSKILD ANALYS 100,145

IgG-subklassbestämning av anti-GBM

  • 100 GBM (IgG 1-4)
  • 145 GBM (IgG 4)

Indikation

Uppföljningsprov vid Goodpasture syndrom, GPA samt andra renopulmonella syndrom. Kan indikera patienter som bör följas extra noga samt förutsäga återfall.

Metod

ELISA med specifika GP antigen och subklass specifika monoklonala antikroppar.

Svar

Resultatet anges som arbiträra enheter (enheter/ml).

Tolkning

De vanligaste subklasserna vid dessa sjukdomar är IgG1 och IgG4. IgG2 och IgG3 förekommer i låga mängder. En ovanlig subklassfördelning kan indikera ett annorlunda kliniskt förlopp. Förändring av subklassfördelningen kan användas till att studera återfall i sjukdomen.

 

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till