Vial

INDIVIDUAL TEST 110

Insulin Antibodies

IndicationSuspicion of risk of developing type 1 diabetes (T1D, previously known as insulin-dependent diabetes mellitus, IDDM). The marker may be used for early diagnosis of T1D in both young and old people.MethodChemiluminescence immunoassay. AnswerThe result is given as negative or positive with units.InterpretationIgG antibodies against insulin are found in T1D but do not occur as often as antibodies to GAD-65 or IA-2. Approximatelly 60% of T1D patients have antibodies againts insulin. When patients are treated with insulin the antibody may be masked by high levels of insulin analouges in patient serum. 

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 110

Insulin-antikroppar

IndikationMisstanke om typ 1 diabetes (T1D).MetodChemiluminescence immunoassay.SvarSvaret anges som negativt eller positivt med värde.TolkningAntikroppar mot insulin av IgG klass förekommer vid typ 1 diabetes (T1D). Antikroppar mot insulin förekommer inte så ofta som antikroppar mot GAD-65 eller IA-2. Vid insulin terapi sker fenomenet "interference" vid analysen vilket gör att de terapeutiska nivåerna av basal insulin behandling kan interferera med analysen av anti-insulin. Blodprov för anti-insulin ska därför tas när de förväntade behandlinsgnivåerna är så låga som möjligt. Anti-kroppar mot insulin har sällan en påverkan på behandlingen med insulin eftersom att dosen av insulin kan justeras för att få avsedd behandlingseffekt.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till