INDIVIDUAL TEST 119

Neurofilament heavy chain (pNfH) - Progressive ALS (amytrophic lateral sclerosis) biomarker

IndicationSuspicion of progressive ALS (amyotrophic lateral sclerosis).MethodELISAResponseReported as ng/mlInterpretationIncreased phosphorylated neurofilament heavy chain (pNfH) in CSF can be found in several diseases with neuronal/axonal damage in the central nervous system and correlates with levels of neurofilament light chain (NFL). High levels have been reported in ALS (amyotrophic lateral sclerosis) and in the early phase it may support the diagnosis and predict a more rapid disease progression.

The following intervals apply for result interpretation in CSF:

> 1.52 ng/ml: Increased level
0.69-1.52 ng/ml:  Borderline
< 0.69 ng/ml:  Normal

ReferenserPMID: 28500227, 29054919, 27634542, 26296871

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Neurology

ENSKILD ANALYS 119

Neurofilament heavy chain (pNfH) - Progressiv ALS (amyotrofisk lateral sclerosis) biomarkör

IndikationMisstänkt progressiv ALS (amyotrofisk lateral skleros)MetodELISA.SvarAnges som titer i ng/ml.TolkningFörhöjda nivåer av phosphorylated neurofilament heavy chain (pNfH) kan ses vid olika tillstånd som medför neuronal/axonal skada i centrala nervsystemet och samvarierar med nivån av neurofilament light chain (NFL). Höga nivåer har rapporterats vid ALS (amyotrophic lateral sclerosis)) och i tidigt skede kan det vara ett stöd för diagnos och indikera ett aggressivare sjukdomsförlopp.

Följande referensintervall gäller för resultattolkning i CSF:

> 1.52 ng/ml: Förhöjd nivå
0.69-1.52 ng/ml:  Gränsvärde
< 0.69 ng/ml:  Normal

ReferenserPMID: 28500227, 29054919, 27634542, 26296871

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Neurologi