INDIVIDUAL TEST 517

Beta-2 Glycoprotein-1 antibodies - IgG and IgM

IndicationSuspected autoimmune arterial and / or venous thrombosis, thrombocytopenia, and repeated abortions. This is seen in primary antiphospholipid syndrome (APS) and systemic lupus erythematous with secondary anti-phospholipid syndrome (APS).MethodThe analysis is performed by ELISA. Answers are given both in IgG and IgM antibodies.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

ENSKILD ANALYS 517

Beta2-glykoprotein-1 IgG och IgM antikroppar

IndikationMisstanke om autoimmuna arteriella och/eller venösa tromboser, trombocytopeni och upprepade aborter. Detta ses vid primärt anti-fosfolipid syndrom (APS) och systemisk lupus erytematosus med sekundärt anti-fosfolipidsyndrom (APS).MetodAnalysen utförs med ELISA. Svar anges för både IgG och IgM antikroppar.SvarResultatet anges som negativ, gränsvärde eller positiv med värde.TolkningFörhöjda nivåer av antikroppar mot beta2-Glykoprotein-1 vid två provtagningstillfällen med minst 12 veckors mellanrum är markör för anti-fosfolipidsyndrom (APS) som karakteriseras av trombosbenägenhet (arteriell och/eller venös) och/eller upprepade missfall. Syndromet är ofta associerat med SLE (sekundärt APS), men förekommer även utan tecken på inflammatorisk systemsjukdom (primärt APS).

Om misstanke på antifosfolipidsyndrom (APS) kvarstår vid negativt resultat för lupus antikoagulans, IgG- och/eller IgM-antikroppar mot anti-beta2-Glykoprotein-1 och/eller kardiolipin rekommenderas att analysera antikroppar av IgA-klass mot beta2-Glykoprotein-1 och kardiolipin, som har rapporterats förekomma i enstaka fall. Även antikroppar mot fosfatidylserin kan vara av värde.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till