Vials

PANEL 531

Diabetes Mellitus Type 1

Indication

Suspicion of type 1 dependent diabetes (T1DD, previously known as insulin dependent diabetes mellitus, IDDM).

Clinical background

Type 1 diabetes is due to an autoimmune destruction of the insulin producing ß-cells in the Langerhans islets in the pancreas. The destruction is probably triggered by one or more unknown environmental factors which in genetically predisposed individuals starts a slowly progressive process. Only when the number of viable b-cells is below a critical threshold, does hyperglycaemia with the accompanying symptoms arise. Islet cell antibodies are detected with IIF on monkey pancreas and the analysis is positive in 70-90% of T1DD patients at the time of the diagnosis. The antibodies react with glutamic acid decarboxylase (GAD), insulinom-associated protein 2 (IA-2), insulin and probably other unknown antigens. Specific antibodies against GAD, IA2 and insulin can be detected with immunoprecipitation. So far all prospective studies of relatives of type 1 diabetes patients have shown that the combination of two or more antibodies give a higher positive predictive value than only one antibody. Up to 90% of the asymptomatic antibody carriers will be insulin-dependent within 6 years.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vials

PAKET 531

Diabetes mellitus typ 1

Indikation

Misstanke om typ I-diabetes (T1D, även kallad insulin dependent diabetes mellitus, IDDM).

Klinik

Typ 1-diabetes beror på autoimmun destruktion av de insulinproducerande ß-cellerna i Langerhans öar i pankreas. Destruktionen triggas troligen av någon eller några okända omgivningsfaktorer och ger hos genetiskt predisponerade individer en långsamt progredierande process. Först när antalet fungerande ß-celler understigit en kritisk gräns uppkommer hyperglykemi med tillhörande symptombild. Ö-cellsantikroppar detekteras med IIF på ap-pankreas och är positiva hos 70-90% av T1D patienter vid diagnosen.

Antikropparna reagerar med glutamic acid decarboxylas (GAD), insulinom-associerat protein 2 (IA-2), insulin, zinktransportör 8 och antagligen andra okända antigener. Specifika antikroppar mot kända antigen kan detekteras med immunoprecipitation eller ELISA Hittills har alla prospektiva studier på släktingar till typ I diabetes patienter visat att kombinationen av två eller flera antikroppar ger ett högre positivt prediktivt värde än enbart en antikropp. Upp till 90% av de asymptomatiska antikroppsbärarna blir insulinberoende inom 6 år.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till