Vials

PANEL 533

Autoimmune Nodopathy/CIDP – Extended Analysis (IgG4)

Indication

Suspicion of inflammatory Neuropathy/Autoimmune Nodopathy that is refractory to standard treatment.

Clinical background

Neurofascin-155 (NF155), Neurofascin-186, Contactin-1 (CNTN1), and Contactin-associated protein 1 (CASPR1) are nodal/paranodal proteins of importance for the function of the node of Ranvier. IgG autoantibodies against NF155, NF186, CNTN, and CASPR1 have been reported in patients with Autoimmune Nodopathy. Autoimmune nodopathies have until recently been regarded as subgroups of CIDP but are distinct in both disease course and treatment and are now regarded as separate disorders (European Academy of Neurology 2022).

The panel is useful for diagnosing autoimmune nodopathies with CIDP-like symptoms. Initial screening for IgG is performed with Indirect immunofluorescence (IIF) using transfected cells. If the sample is positive for antibodies against NF155 or CNTN1, further analysis of subclass IgG4 is performed with a live cell-based assay (CBA).

 • Neurofascin-155 antibodies (IgG) and Neurofascin-186 antibodies (IgG). Isolated seropositivity of IgG antibodies against NF155 is reported in Autoimmune Nodopathy. For positive test results, subclass determination of (IgG4) is recommended. Autoimmune nodopathy with IgG4 antibodies against NF155 is characterized by a chronic disease course. The simultaneous presence of antibodies against NF186 and NF155 has been reported in acute immune-mediated neuropathy with initial GBS-like symptoms, where patients do not respond well to standard treatment. After an initial improvement, a fulminant rapid disease progression with tetraplegia and autonomous instability development can be seen, which is typical for this type of pan-neurofascin neuropathy.
 • Contactin-1 antibodies (IgG). Contactin-1 (CNTN1) is a paranodal protein. IgG-antibodies against Contactin-1 have been reported in autoimmune nodopathy.
 • CASPR1 antibodies (IgG). Contactin-associated protein 1 (CASPR1) is a paranodal protein. Antibodies against CASPR1 IgG have been reported in autoimmune nodopathy.

References

 • Dong et al. Clin Neurol Neurosurg. 2022.
 • Querol et al. Neurotherapeutics 2022.
 • Cortese et al. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020.
 • Delmont et al. Brain 2017.
 • Appeltshauser et al. Brain 2022.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Neurology

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vials

PAKET 533

Autoimmun nodopati/CIDP – utökad analys (IgG4)

Indikation

Misstanke om inflammatorisk neuropati/autoimmun nodopati.

Klinisk bakgrund

Neurofascin-155 (NF155), Neurofascin 186, Contactin-1 (CNTN1) och Contactin associerade protein 1 (CASPR1) är nodala/paranodala proteiner som är viktiga för funktionen i Ranviers nod. IgG-antikroppar mot NF155, NF186, CNTN1 och CASPR1 har rapporterats vid Autoimmun nodopati. Dessa sjukdomstillstånd har tidigare ansetts vara undergrupper till CIDP men både förlopp och behandling särskiljer sig och autoimmuna nodopatier definieras numera som distinkta diagnoser (European Academy of Neurology, februari 2023).

Panelen inkluderar analys av följande autoantikroppar som kan vara till hjälp vid utredning av patienter med CIDP-liknande symtom. Initial IgG screen utförs med indirekt immunofluorescens (IIF) på transfekterade celler. Vid positivt resultat för antikroppar mot NF155 eller CNTN1 utförs vidare analys för subklass IgG4 med live cell-based assay (CBA).

 • Neurofascin-155 antikroppar (IgG) och Neurofascin 186 antikroppar (IgG). Isolerad förekomst av IgG antikroppar mot NF155 har rapporterats vid autoimmun nodopati och vidare analys med subklassbestämning (IgG4) rekommenderas vid positivt fynd. Autoimmun neuropati med IgG4-antikroppar mot NF155 karakteriseras av ett kroniskt förlopp. Däremot har samtidig förekomst av antikroppar mot NF186 och NF155 rapporterats vid akut immunmedierad neuropati som initialt ter sig som Guillain Barré syndrom (GBS), men svarar dåligt på standardbehandling. Efter initial kortvarig förbättring kan ett fulminant snabbt förlopp med tetraplegi och autonom instabilitet utvecklas snabbt, och anses vara typiskt för denna typ av pan-neurofascin neuropati.
 • Contactin-1 antikroppar (IgG). Contactin-1 (CNTN1) är ett paranodalt protein. IgG-antikroppar mot CNTN1 har beskrivits vid autoimmun nodopati.
 • CASPR1 antikroppar (IgG). Contactin-associated-protein 1 (CASPR1) är ett paranodalt protein. Antikroppar mot CASPR1 har beskrivits vid autoimmun nodopati.

Referenser

 • Dong et al. Clin Neurol Neurosurg. 2022.
 • Querol et al. Neurotherapeutics 2022.
 • Cortese et al. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020.
 • Delmont et al. Brain 2017.
 • Appeltshauser et al. Brain 2022.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Neurologi

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till