Vials

PANEL 535

Small Fiber Neuropathy (SFN)

Indication

Small fiber neuropathy and suspicion of inflammatory sensory neuropathy.

Clinic

IgM-antibodies against TS-HDS are reported in a subgroup of patients with small fiber neuropathy (SFN) with unknown underlying cause. These antibodies activate complement and immune therapy may be effective, clinical trials are ongoing. TS-HDS IgM seems to be more frequent and specific for SFN than IgG-antibodies against fibroblast growth factor receptor 3 (FGFR3). Antibodies against FGFR3 have been reported in patients with autoimmune diseases and concomitant sensory neuropathy. Plexin D1 antibodies have been detected in patients with burning pain and thermal hyperalgesia. The symptoms often respond to immunotherapies.

References

  • Farhad K. Current Diagnosis and Treatment of Painful Small Fiber Neuropathy. Curr Neurol Neurosci Rep. 2019 Nov 26;19(12):103. PMID: 31773305.
  • Levine TD, et al. Muscle Nerve. 2020 Apr;61(4):512-515. doi: 10.1002/mus.26748. Epub 2019 Nov 6. PMID: 31650561.
  • Zeidman LA. Advances in the Management of Small Fiber Neuropathy. Neurol Clin. 2021 Feb;39(1):113-131. PMID: 33223078.
  • Antoine JC, et al. Antifibroblast growth factor receptor 3 antibodies identify a subgroup of patients with sensory neuropathy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015 Dec;86(12):1347-55. doi: 10.1136/jnnp-2014-309730. Epub 2015 Jan 27. PMID: 25628376. 

Last updated: 2024-07-11

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Neurology

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vials

PAKET 535

Fintrådsneuropati (SFN)

Indikation

Fintrådsneuropati och misstanke om inflammatoriska sensorisk neuropati

Klinisk bakgrund

IgM-antikroppar mot TS-HDS har rapporterats förekomma i en subgrupp av patienter med fintrådsneuropati utan annan känd etiologi. Antikropparna är komplementaktiverande och immunosuppressiv behandling kan ha positiv effekt, kliniska studier pågår. TS-HDS IgM förefaller vara vanligare för fintrådsneuropati än IgG-antikroppar mot fibroblast growth factor receptor 3 (FGFR3). Antikroppar mot FGFR3 har rapporterats hos patienter med autoimmun systemsjukdom och samtidig sensorisk neuropati. Plexin D1-antikroppar kan påvisas hos patienter med neuropatisk smärta. Brännande smärta och värmeöverkänslighet typiskt och symtomen svarar ofta på immunoterapi.

Referenser

  • Farhad K. Current Diagnosis and Treatment of Painful Small Fiber Neuropathy. Curr Neurol Neurosci Rep. 2019 Nov 26;19(12):103. PMID: 31773305.
  • Levine TD, et al. Muscle Nerve. 2020 Apr;61(4):512-515. doi: 10.1002/mus.26748. Epub 2019 Nov 6. PMID: 31650561.
  • Zeidman LA. Advances in the Management of Small Fiber Neuropathy. Neurol Clin. 2021 Feb;39(1):113-131. PMID: 33223078.
  • Antoine JC, et al. Antifibroblast growth factor receptor 3 antibodies identify a subgroup of patients with sensory neuropathy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015 Dec;86(12):1347-55. doi: 10.1136/jnnp-2014-309730. Epub 2015 Jan 27. PMID: 25628376.

Senast uppdaterat: 2024-07-11

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Neurologi

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till