Vials

PANEL 543

Myasthenia Gravis

Indication

Suspicion of myasthenia gravis or thymoma.

Clinical background

Myasthenia gravis (MG) is an autoimmune neuromuscular disorder that is due to the impulse transmission from the nerve to the muscle is disrupted. MG is characterized by weakness and fatigue in the skeletal muscle. The most common form of MG is seen in approximately 85% of patients and is caused by antibodies to nicotinergic acetylcholine receptors (AChR) on the muscle membrane. The antibodies formed against AChR partially increase receptor metabolism and partially destroy the receptors by means of complement. When the AChR has decreased to about one third on the muscle end plate, patients experience fatigue symptoms.

The second large group of antibodies, antibodies against muscle-specific tyrosine kinase (MuSK), is seen in approximately 40% of patients lacking AChR antibodies. MuSK is a membrane protein in motor end plates and is important for the structure and function of AChR. In a few patients, both forms of antibodies may occur. Recommend analysis procedure is that negative test results for anti-AChR are complemented with anti-MuSK.
Antibodies against titin and striated muscle may sometimes be detected in patients with myasthenia gravis and is associated with an increased incidence of thymoma. Antibodies against low-density lipoprotein receptor-related protein 4 (LRP4) have been detected in 2-50% of triple seronegative MG patients (that lack both AChR and Musk antibodies). A majority of these patients have ocular disease or mild generalized MG. More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Neurology

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vials

PAKET 543

Myastenia gravis

Indikation

Misstanke om myastenia gravis eller thymom.

Klinik

Myastenia gravis (MG) är en autoimmun neuromuskulär sjukdom som beror på att impulsöverföringen från nerv till muskel är störd. MG karaktäriseras av svaghet och uttröttbarhet i skelettmuskulaturen. Den vanligaste formen av MG, ses hos ca 85 % av patienterna, och orsakas av antikroppar mot nikotinerga acetylkolinreceptorer (AChR) på muskelmembranet. De antikroppar som bildas mot AChR ökar delvis receptormetabolismen och förstör delvis receptorerna med hjälp av komplement. När AChR har minskat till ca en tredjedel på muskeländplattan känner patienterna av uttröttbarhetsymptomen.

Den andra stora gruppen av antikroppar, mot muskelspecifikt tyrosinkinas (MuSK), ses hos ca 40% av de patienter som saknar AChR-antikroppar. Hos ett fåtal patienter kan båda formerna av antikroppar finnas. Rekommendera analysförfarande är att negativt provresultat för anti-AChR kompletteras med anti-MuSK. Prevalensen av MuSK positiva MG patienter är högre ju närmre ekvatorn man kommer och kvinnor är överrepresenterade. MuSK är ett skelettmuskelspecifikt protein och är en del av samma proteinkomplex som AChR. Den kliniska bilden för MuSK positiva patienter är ofta ”atypisk” med fokal muskeltrötthet, lokaliserad främst till muskler i ansikte (framför allt tuggmuskulatur), nacke och svalg. Den lokala muskelsvagheten följs ibland av förtvining av musklerna och en mer uttalad muskelsvaghet som kan vara svår att behandla om diagnosen fördröjs. De muskler som utrycker höga nivåer av MuSK (t.ex. benmuskler) reagerar på nerv- och synapsförluster genom att bilda nya nervutväxter och nya synapser. Men de muskler som har lågt utryck av MuSK (t.ex. ansikts- och svalgmuskler) bildar inte nya synapser vilket innebär en snabbare muskelförtvining. Detta understöder vikten av tidig diagnos och inledande av aggressiv immunsuppresiv behandling.

Antikroppar mot titin och ryanodinreceptor kan ibland påvisas hos patienter med myastenia gravis och är associerat med ökad förekomst av thymom. Antikroppar mot Low density lipoprotein receptor–related protein 4 (LRP4-ak) har detekterats hos 2-50 % hos trippel seronegativa MG patienter (saknar såväl AChR-ak som Musk-ak). De flesta av dessa patienter har okulär eller lindrig generaliserad MG.  

 


Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Neurologi

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till