Vials

PANEL 565

Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder (NMOSD)/MOGAD

Indication
Suspicion of multiple sclerosis (MS) or Neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD).

Clinical background

MS and NMO are infl ammatory, demyelinating diseases that affect the central nervous system (CNS). In MS the infl ammation leads to the patchy destruction of the myelin and the nerve impulses are stopped. Certain data indicate that it is myelin specific T lymphocytes that cause the disease. Autoantibodies against myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) and myelin basic protein (MBP) also occur.

MOG is a small part of the myelin (0.01-0.05%) and is only found in the central nervous system. MBP constitutes about 30% of the myelin protein and is located on the cytoplasmic side. The antibodies may occur in up to half the patients, more often in men than women. It is, however, not clear if they constitute a specific part of MS or are only a marker for CNS injury.

Neuromyelitis optica (NMO) used to be regarded as a variant of MS but is now regarded as a separate disease. With the support of, among other things, detected autoantibodies against the ion channel aquaporin 4 it has now been possible to define the condition as a separate entity. The differential diagnosis of MS is important, as the diseases require different treatments. The test is of interest in myelitis and optic neuritis, individually or in combination. 

More information

Available as urgent test.
> Read moreLearn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Neurology

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vials

PAKET 565

Neuromyelitis optica spectrum disease (NMOSD)/MOGAD

Indikation
Misstanke om neuromylelits optica spectrum disease (NMOSD)/MOGAD.


Klinik

NMO är en inflammatorisk demyeliniserande sjukdom som drabbar centrala nervsystemet (CNS). Vid MS leder inflammationen till fläckvis förstöring av myelinet och nervimpulserna stoppas. Det finns data som tyder på att det är myelin specifika T-lymfocyter som orsakar sjukdomen. Autoantikroppar mot myelin oligodendrocyt glykoprotein (MOG) och myelin basiskt protein (MBP) förekommer också. MOG utgör en mindre andel av myelinet (0,01-0,05%) och finns bara i centrala nervsystemet. MBP utgör runt 30% av myelin proteinet och är lokaliserad på den cytoplasmatiska sidan. Antikropparna kan förekomma hos upp till hälften av patienterna, mer hos kvinnor än män. Det är dock oklart om de utgör en specifik del av MS eller bara är en markör för CNS skada.

Neuromyelitis optica (NMO) betraktades tidigare som en variant av MS, men ses numera som en egen sjukdom. Med stöd av bl.a. upptäckta autoantikroppar mot jonkanalen aquaporin 4 har tillståndet nu kunnat definieras som en egen entitet. Differentialdiagnosen mot MS är viktig eftersom sjukdomarna kräver olika behandling. Provet är av intresse vid myelit och optikusneurit, var för sig eller i kombination. 

Mer information

Erbjuds även som akutanalys.
> Läs merMer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Neurologi

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till