Vials

PANEL 571

Hereditary Angioedema (HAE)

Indication

Investigation of angioedema and in chronic urticaria.

Clinical background

Hereditary angioedema (HAE) is an autosomal dominant disease caused by low levels of the plasma protein C1 inhibitor (C1-INH).

Deficiencies in C1-INH allow unchecked activation of the classic complement pathway and other biochemical systems. Patients can present with any combination of painless, nonpruritic, nonpitting swelling of the skin (cutaneous angioedema); severe abdominal pain; or acute airway obstruction.

There are 3 types of HAE. Type I HAE is defined by low plasma levels of a normal C1-INH protein. Type II HAE is characterized by the presence of normal or elevated levels of a dysfunctional C1-INH. Type III HAE has been recently identified as an estrogen-dependent inherited form of angioedema occurring mainly in women with normal functional and quantitative levels of C1-INH.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vials

PAKET 571

Hereditärt angioödem (HAE)

Indikation

Utredning av angioödem och vid kronisk urtikaria.

Klinik

Låg C4-halt (<30 %) i kombination med låg (vanligen ≤30 % av normalt) eller hög C1-INH-halt är så gott som patognoma fynd för hereditärt angioödem om halterna av C3 och C1q är normala. Den klassiska vägens funktion förväntas vara starkt nedsatt vid HAE.

Hereditärt angioödem (HAE) orsakas av ärftlig C1-INH-brist på heterozygot bas. Ett stort antal olika mutationer av genen för C1-INH har beskrivits. Sjukdomen utmärks av återkommande attacker av angioödem i hud och slemhinnor och kan vara livshotande vid engagemang av luftvägarna. Vid den vanligaste formen, HAE typ I, är koncentrationen C1-INH låg i serum. Vid HAE typ II, som beror på olika punktmutationer, bildas ett dysfunktionellt protein. Funktionell analys av C1-INH krävs här för fastställande av diagnosen. C1-INH-koncentrationerna vid HAE typ II är i regel normala, men vid en variant kan mycket höga värden ses, då det dysfunktionella proteinet bildar komplex med albumin. C4-halten vid HAE är regelmässigt låg, också mellan attackerna.

Förvärvad C1-INH-brist, som beror på hyperkatabolism av C1-INH, är oftast förenad med förekomst av M-komponenter och skall inge misstanke om lymfoproliferativ sjukdom. Utmärkande för förvärvad C1-INH-brist hos patienter med M-komponent är att halterna av C1q och C1s regelmässigt är mycket låga. I ytterligare en grupp av patienter med förvärvad C1-INH-brist påträffas autoantikroppar mot C1-INH.

Ytterligare en grupp av patienter med angioödem och/eller urtikaria kan identifieras med denna diagnostik: vid hypokomplementemiskt urtikaria-vaskulit syndrom (HUVS) finner man låga C1q-halter, normala halter av C1-INH och C1s, och låga halter av C4 och C3. Dessa patienter har autoantikroppar mot den kollagenlika delen av C1q.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till