INDIVIDUAL TEST 740

Yo (Purkinje cell antibodies)

Indication Suspicion of paraneoplastic syndrome.

Method Immunoblot and indirect immunofluorescence (IIF). For IIF test it is applied a combination of fixed tissues from the nerve, cerebellar, intestinal tissue and pancreas originating from monkeys. According to guidelines, anti-neuronal antibodies should be detected by at least two independent methods. At Wieslab IIF and immunoblot are used. According to European guidelines, a positive result should be obtained with both methods to be reliable. According to the supplier the assay sensitivity is 100% and specificity is 100%.

Result Serum: The result is reported as negative, borderline or positive with a titer and blot intensity.

CSF: The result is reported as negative, borderline or positive.

Interpretation Antibodies against Yo are also called anti-PCA-1 (Purkinje cell antigen 1) and are strongly associated to subacute cerebral ataxia and ovarian or breast cancer. Neurological symptoms can precede cancer diagnosis by up to 5 year.

References PMID: 15342008; 15258215; 21747075; 22448032 

More information

This is an accredited test.
> Read more [.pdf]

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Neurology

Can't find what you're looking for? We are here to help

ENSKILD ANALYS 740

Yo (Purkinjecells-antikroppar)

Indikation Misstanke om paraneoplastiska syndrom.

Metod Immunoblot samt indirekt immunofluorescens (IIF). För IIF används en kombination av fixerad vävnad från nerv, cerebellum, intestinal vävnad och pancreas med ursprung från apa. Enligt riktlinjer ska anti-neuronala antikroppar detekteras med minst två oberoende metoder. På Wieslab används IIF och immunoblot. Enligt europeiska riktlinjer ska positivt resultat uppnås med båda metoderna för att vara tillförlitligt. Enligt leverantör är analysens sensitivitet 100% och specificitet 100%.

Svar Serum: Resultatet anges som negativt, gränsvärde eller positivt med titer och blot intensitet.

Likvor: Resultatet anges som negativt, gränsvärde eller positivt.

Tolkning Antikroppar mot Yo kallas också anti-PCA-1 (Purkinjecellsantigen 1) och är starkt associerade med subakut cerebral ataxi vid ovarial- eller bröstcancer. Neuropati kan också förekomma. Neurologiska symtom kan föregå cancerdiagnosen med upp till 5 år.

Referenser PMID: 15342008; 15258215; 21747075; 22448032 

Mer information

Detta är en ackrediterad analys.
> Läs mer [.pdf]

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Neurologi

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till