INDIVIDUAL TEST 760

Tr (Purkinje cell antibodies)

Indication Purkinje cell antibodies (Tr, Trotter antigen).

Method Immunoblot.

Answer Serum: The result is reported as negative, borderline or positive with a value (blot intensity).

CSF: The result is reported as negative, borderline or positive

Interpretation Antibodies against Tr can be seen in breast or ovarian cancer, small cell lung cancer, thymoma, Hodgkins lymphoma and are associated to paraneoplastic encephalomyelit or cerebellar degeneration.

More information

This is an accredited test.
> Read more [.pdf]

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Neurology

Can't find what you're looking for? We are here to help

ENSKILD ANALYS 760

Tr (Purkinjecells-antikroppar)

Indikation Misstanke om paraneoplastiskt syndrom.

Metod Immunoblot.

Svar Serum: Resultatet anges som negativt, gränsvärde eller positivt med värde (blot intensitet). Likvor: Resultatet anges som negativt, gränsvärde eller positivt.

Tolkning Antigenet Tr (Trotter antigen) finns i de flesta större neuron (inkl purkinjeceller) och uttrycks i flera tumörtyper som bröst-, ovarialcancer, SCLC, thymom samt vid Hodgkins lymfom. Antikroppar mot Tr är associerat med encephalomyelit eller cerebellär degeneration.

Mer information

Detta är en ackrediterad analys.
> Läs mer [.pdf]

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Neurologi

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till