Vial

INDIVIDUAL TEST 831

VGKC (voltage gated potassium channel) antibodies

IndicationSuspicion of autoimmune encephalitis and paraneoplastic symptoms.MethodRadioimmunoprecipitation (RIA).AnswerThe result is reported as negative or positive with a value (pmol/L).InterpretationAutoantibodies directed against VGKC are primarily seen in patients with neuromyotonia, Morvans syndrome, autoimmune encephalitis or idiopathic epilepsy. These antibodies are often directed against the potassium channel-associated proteins CASPR2 (contactin associated protein-2) and LGI1 (leucine rich glioma inactivated protein-1) and in very rare cases against Contactin-2. CASPR2, LGI1 and Contactin-2 proteins count as membranes associated or extracellular and are important for co-localization of the Potassium Channel complex.

Antibodies against CASPR2 are more commonly seen in neuromyotonia and Morvans syndrome, while antibodies to LGI1 are more commonly seen in autoimmune encephalitis. Autoimmune encephalitis (AE) is an autoimmune syndrome that is characterized by interference with episodic memory and epileptic seizures. Neuromyotonia is a special condition characterized by the fact that series of fast nerve impulses lead to muscle twitching and muscle cramps. Morvans syndrome resembles neuromyotonia where symptoms are associated with pain and severe insomnia.

Antibodies against VGKC have been reported to be associated with cancer in approximately 30% of cases with neuromyotonia and 40% of Morvans syndrome cases. Tymom is most common. Tumors are very rare in patients who have VGKC antibodies and associated autoimmune encephalitis or idiopathic epilepsy.

The method for VGKC antibody detection detects more autoantibodys positive patients than detected by the CASPR2 and LGI1 autoantibody assays. This is probably due to the presence of additional proteins in the VGKC complex that may be associated with autoantibodies (i.e., more antigen is included in the VGKC complex) and possibly that the RIA method used for VGKC analysis is more sensitive than the indirect immunofluorescence method used for LGI1 and CASPR2.

The relevance of autoantibodies with levels below 300 pmol/L is doubtful. In autoimmune encephalitis, the antibody level is often over 300-500 pmol/L.

VGKC is seen as an extracellular antigen. Generally, treatment with immunotherapy is more effective at autoantibodies directed against extracellular antigens than autoantibodies against intracellular antigens.

ReferencesHart et al. (1997). Autoantibodies detected to expressed K+ channels are implicated in Neuromyotonia. Ann Neurol 41: 238-246. PMID: 9029073.

Vincent A. et al. (2004). Potassium channel antibody-associated encephalopathy: a potentially immunotherapy-responsive form of limbic encephalitis. Brain 127: 701-712. PMID: 14960497.

Tan K. et al. Clinical spectrum of voltage-gated potassium channel autoimmunity. Neurology 70:1883-1890. PMID: 18474843.

Harrower T. et al. (2006). A case of voltage-gated potassium channel antibody-related limbic encephalitis. Nature 2:6:339-343. PMID: 16932578.

Irani S. et al. (2010).Antibodies to Kv1 potassium channel-complex proteins leucine-rich, glioma inactivated 1 protein and contactin-associated protein-2 in limbic encephalitis, Morvans syndrome and acquired neuromyotonia. Brain. 2010 Sep;133(9):2734-2748. PMID: 20663977.

Olberg H. et. al. Neurological manifestations related to level of voltage-gated potassium channel antibodies. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013 Aug;84(8):941-943. PMID: 23595945.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Neurology

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 831

VGKC (Kaliumkanal-komplex) antikroppar

IndikationMisstanke om autoimmun encefalit och paraneoplastiska symptom.MetodRadioimmunoprecipitation (RIA).SvarResultatet anges som negativt eller positivt. Positivt resultat följs åt med koncentration (pmol/L).TolkningAutoantikroppar riktade mot VGKC ses framför allt hos patienter med neuromyotoni, Morvans syndrom, autoimmun encefalit eller idiopatisk epilepsi. Dessa antikroppar är ofta riktade mot de kaliumkanal-associerade proteinerna CASPR2 (contactin- associated protein-2) och LGI1 (leucine-rich, glioma inactivated protein 1) samt i mycket ovanliga fall mot Contactin-2. CASPR2, LGI1 och Contactin-2 proteinerna räknas som membran associerade eller extracellulära och är viktiga för samlokalisering av Kaliumkanalskomplexet.

Antikroppar mot CASPR2 ses oftare vid neuromyotoni och Morvans syndrom, medan antikroppar mot LGI1 oftare ses vid autoimmun encefalit. Autoimmun encefalit (AE) är ett autoimmunt syndrom som karaktäriseras av bland annat störning av episodiskt minne och epileptiska anfall. Neuromyotoni är ett speciellt tillstånd som karaktäriseras av att serier av snabba nervimpulser leder till muskelryckningar och muskelkramp. Morvans syndrom påminner om neuromyotoni där symptomen är associerade med smärta och svår sömnlöshet.

Antikroppar mot VGKC har rapporterats vara associerade med cancer i ca 30% av fallen med neuromyotoni och 40% av fallen med Morvans syndrom. Tymom är vanligast. Tumörer är mycket ovanliga hos patienter som har VGKC antikroppar och associerad autoimmun encefalit eller idiopatisk epilepsi.

Autoantikropparna blockerar eller bryter ned spänningskänsliga kaliumkanaler, som finns i nervtrådens cellmembran längs ryggmärgen till muskeln. När en nervimpuls har passerat återställer kaliumkanalen den elektriska spänningsskillnaden mellan nervfiberns utsida och insida. Om kaliumkanalen inte fungerar kommer det att ske en förlängd effekt av nervimpulsen (depolarisation) så att den spontant upprepas i serier.

Metoden för VGKC antikropps detektion finner fler autoantikropps positiva patienter än vad som detekteras med analyserna för CASPR2 och LGI1 autoantikroppar. Detta beror troligtvis på att det finns ytterligare proteiner i VGKC komplexet som kan vara associerade med autoantikroppar (dvs fler antigen ingår i VGKC-komplexet) samt eventuellt att RIA metoden som används för VGKC analys är känsligare än den indirekta immunofluorescens metod som används för LGI1 och CASPR2.

Relevansen av autoantikroppar med nivåer under 300 pmol/L är tveksam. Vid autoimmun encefalit är antikroppsnivån ofta över 300-500 pmol/L.

VGKC räknas till ett extracellulärt antigen. Generellt sett är behandling med immunoterapi oftare effektfull vid autoantikroppar riktade mot extracellulära antigen än vid autoantikroppar mot intracellulära antigen.

ReferenserHart et al. (1997). Autoantibodies detected to expressed K+ channels are implicated in Neuromyotonia. Ann Neurol 41: 238-246. PMID: 9029073.

Vincent A. et al. (2004). Potassium channel antibody-associated encephalopathy: a potentially immunotherapy-responsive form of limbic encephalitis. Brain 127: 701-712. PMID: 14960497.

Tan K. et al. Clinical spectrum of voltage-gated potassium channel autoimmunity. Neurology 70:1883-1890. PMID: 18474843.

Harrower T. et al. (2006). A case of voltage-gated potassium channel antibody-related limbic encephalitis. Nature 2:6:339-343. PMID: 16932578.

Irani S. et al. (2010).Antibodies to Kv1 potassium channel-complex proteins leucine-rich, glioma inactivated 1 protein and contactin-associated protein-2 in limbic encephalitis, Morvans syndrome and acquired neuromyotonia. Brain. 2010 Sep;133(9):2734-2748. PMID: 20663977.

Olberg H. et. al. Neurological manifestations related to level of voltage-gated potassium channel antibodies. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013 Aug;84(8):941-943. PMID: 23595945. 

 

 

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Neurologi

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till