Vial

INDIVIDUAL TEST 835

CASPR2 antibodies

Indication

Suspicion of autoimmune encephalitis and Morvans Syndrome.

Method

Indirect immunofluorescence (IIF) using transfected cells.

Answer

Serum: The result is reported as positive, borderline or negative. A positive result is followed by a titer.

CSF: The result is reported as positive or negative. CSF samples are not titrated.

Interpretation

CASPR2 (Contactin Associated Protein 2) is a subunit of the potassium channel complex (VGKC) and is included in the group of extracellular antigens. Antibodies against CASPR2 may occur in neuromyotonia, autoimmune encephalitis and Morvan Syndrome. There are a relatively few cases published, where 85% have been men and the age of diagnosis has been 46-77 years (median 60 years). There is an association with malignancy, mainly thymoma. Antibody titers can be used to monitor treatment effectiveness. Generally, treatment with immunotherapy is more effective at autoantibodies directed against extracellular antigens than autoantibodies against intracellular antigens. Follow up with cancer diagnosis is recommended.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Neurology

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 835

CASPR2-antikroppar

Indikation

Misstanke om autoimmun encefalit och Morvan-Syndrom.

Metod

Indirekt immunofluorescens (IIF) med transfekterade celler.

Svar

Serum: Resultatet anges som positiv, gränsvärde eller negativ. Positivt resultat titreras. Likvor: Resultatet anges som positiv eller negativ. Likvorprover titreras ej.

Tolkning

CASPR2 (contactin associated protein 2) är en subenhet i kaliumkanalskomplexet (VGKC) och räknas till gruppen extracellulära antigen. Antikroppar mot CASPR2 kan förekomma vid neuromyotoni, autoimmun encefalit och Morvan-Syndrom. Det finns ett relativt fåtal fall publicerade där 85% har varit män och ålder vid diagnos har varit 46-77 år (median 60 år). Det finns en association till malignitet, främst tymom. Antikroppstitrar kan användas för att följa behandlingseffektivitet. Generellt sett är behandling med immunoterapi oftare effektfull vid autoantikroppar riktade mot extracellulära antigen än vid autoantikroppar mot intracellulära antigen. Uppföljning med cancerdiagnostik rekommenderas.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Neurologi

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till