Vial

INDIVIDUAL TEST 839

Ryanodin Receptor 1 (RyR1) Antibodies

IndicationSuspected thymoma and myopathy.MethodImmunoblot.AnswerThe result is given as negative or positive.InterpretationRyanodine receptors (RyR) is one of the most important mediators of calcium release in muscle cells as well as one of the most important steps in muscle contraction. There are several isoforms of ryanodine receptors. RYR1 is expressed primarily in striated muscle, while RyR2 is expressed mainly in myocardium. Anti-RyR1 antibodies detected by thymoma and myopathy and in connection with myasthenia gravis (MG).

Generally, treatment with immunotherapy are more effective against auto-antibodies directed to extracellular antigen than with auto-antibodies against intracellular antigens.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Neurology

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 839

Ryanodin receptor 1 (RyR1)-antikroppar

IndikationMisstanke om thymom och myopati.MetodImmunoblot.Svar Resultatet anges som negativt eller positivt. TolkningRyanodin receptorer (RyR) är en av de viktigaste mediatorerna av kalciumjon frisläppning i muskelceller som ett av de viktigaste stegen i muskelkontraktion. Det finns flera isoformer av ryanodin receptorer och RyR1 utrycks primärt i tvärstrimmig muskel medan RyR2 yttrycks främst i myocardium. Anti-RyR1 antikroppar detekteras vid thymom och myopati och i förbindelse med Myasthenia gravis (MG).Generellt sett är behandling med immunoterapi oftare effektfull vid auto-antikroppar riktade mot extracellulära antigen än vid auto-antikroppar mot intracellulära antigen.  

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Neurologi

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till