Vial

INDIVIDUAL TEST 920

C1q

Indication

Investigation of inflammatory system disorders, glomerulonephritis and recurrent urticaria/angioedema. In some patients, C1q should be followed as an indicator of disease activity.

Method

Immunoelectrophoresis

Answer

The result is given as normal, elevated or lowered as percentage of normal serum

Reference range

78-131% of normal serum

Interpretation

C1q is the first subcomponent of the C1 complex of the classical pathway of complement activation. Several functions have been assigned to C1q, which include antibody-dependent and independent immune functions, and are considered to be mediated by C1q receptors present on the effector cell surface. There remains some uncertainty about the identities of the receptors that mediate C1q functions. Some of the previously described C1q receptor molecules, such as gC1qR and cC1qR, now appear to have less of a role in C1q functions than in functions unrelated to C1q.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 920

C1q

Indikation

Vid utredning av inflammatoriska systemsjukdomar, glomerulonefriter och tillstånd med återkommande urtikaria/angioödem. Hos en del patienter bör C1q följas som indikator på sjukdomsaktivitet.

Metod

Immunoelektrofores

Svar

Svaret anges som normalt, förhöjt eller sänkt som procent av normal sera.

Referensintervall

78-131% av normal sera

Tolkning

C1q är den första underkomponenten av C1-komplexet i den klassiska vägen för komplementaktivering. Flera funktioner har tilldelats C1q, som inkluderar antikroppsberoende och oberoende immunfunktioner, och anses vara medierade av C1q-receptorer närvarande på effektorcellytan. Det finns fortfarande en viss osäkerhet om identiteten hos receptorerna som förmedlar C1q-funktioner. Några av de tidigare beskrivna C1q-receptormolekylerna, såsom gC1qR och cC1qR, verkar nu ha en mindre roll i C1q-funktioner än i funktioner som inte är relaterade till C1q.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till