Vial

INDIVIDUAL TEST 920

C1q

Indication

Investigation of inflammatory system disorders, glomerulonephritis and recurrent urticaria/angioedema. In some patients, C1q should be followed as an indicator of disease activity.

Method

The analysis is performed on plasma with addressable laser bead immunoassay (ALBIA).

Result

The result is given as value in mg/L and as normal, elevated or lowered. Reference interval: 70-300 mg/L.

Interpretation

C1q is a component of the C1 complex of the classical pathway of complement activation. Several functions have been assigned to C1q, which include antibody-dependent and independent immune functions, and are considered to be mediated by C1q receptors present on the effector cell surface.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 920

C1q

Indikation

Vid utredning av inflammatoriska systemsjukdomar, glomerulonefriter och tillstånd med återkommande urtikaria/angioödem. Hos en del patienter bör C1q följas som indikator på sjukdomsaktivitet.

Metod

Analysen utförs på plasma med addressable laser bead immunoassay (ALBIA).

Svar

Svaret anges som ett värde i mg/L och som normalt, förhöjt eller sänkt. Referensintervall: 70-300 mg/L.

Tolkning

C1q är en komponent av C1-komplexet i den klassiska vägen för komplementaktivering. Flera funktioner har tilldelats C1q, som inkluderar antikroppsberoende och oberoende immunfunktioner, och anses vara medierade av C1q-receptorer närvarande på effektorcellytan.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till