Vial

INDIVIDUAL TEST 925

C1 INH Level

Indication

Investigation of angioedema 

Method

The analysis is performed on plasma with nephelometry. 

Result

The result is reported as normal, elevated or reduced in g/L. Reference interval: 0.16-0.36 g/L.  

Interpretation

An elevated concentration of C1-inhibitor can be seen in hereditary angioedema (HAE) type 2. Further test of C1-inhibitor function is recommended if HAE type 2 is suspected. This is also the recommendation if C1-inhibitor concentration is normal. Low levels of C1-inhibitor may indicate hereditary angioedema (HAE) type 1 or consumption of C1-inhibitor (may be seen in some malignancies). The result should primarily be verified with a new sample as well as to include analysis of concentration of C4.  

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 925

C1-INH nivå

Indikation

Vid utredning av angioödem 

Metod

Analysen utförs på plasma med nefelometri 

Svar

Resultatet anges som normalt, förhöjt eller sänkt i g/L. Referensintervall: 0.16-0.36 g/L 

Tolkning

Förhöjd koncentration av C1-inhibitor kan ses vid hereditärt angioödem (HAE) typ 2. Komplettering med test av C1-inhibitorfunktion rekommenderas om misstanke på HAE typ2 finns. Det rekommenderas även om C1-inhibitornivån är normal. Sänkt nivå kan tyda på hereditärt angioödem (HAE) typ 1 eller konsumtion av C1-inhibitor (kan ses vid vissa maligniteter). Resultatet bör i första hand verifieras med nytt prov för verifiering och även inkludera analys av koncentration av C4. 

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till