INDIVIDUAL TEST 925

C1-inhibitor (level)

Indication

Included as part of the diagnosis in the investigation of angioedema.

Method

Immunoelectrophoresis

Answer

The result is given as normal, elevated or lowered as percentage of normal sera. Reference range 72-153% of normal sera.

Interpretation

C1-inhibitor is one of the six major protease inhibitors of blood; it inhibits clotting factors XIa, XIIa, plasmin and kallikrein.

C1-inhibitor results under the lower reference range limit suggests hereditary angioedema type 1 (HAE type 1) and should primarily lead to new tests for verification of the result, and then further investigation for the final determination of diagnosis (including additional investigation of other complement factors).

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

ENSKILD ANALYS 925

C1-inhibitor (nivå)

Indikation

Ingår som ett led i diagnostiken vid utredning av angioödem.

Metod

Immunoelektrofores

Svar

Svaret anges som normalt, förhöjt eller sänkt som procent av normalserum.

Referensintervall

72-153% av normalserum.

Tolkning

C1-inhibitor är en av de sex huvudsakliga proteasinhibitorerna i blodet; det hämmar koagulationsfaktorer XIa, XIIa, plasmim och kallikrein.

Resultat under nedre referensområdesgränsen tyder på hereditärt angioödem typ 1 (HAE typ 1) och bör i första hand föranleda nytt prov för verifiering av resultatet samt därefter vidare utredning för slutgiltigt fastställande av diagnosen (inkluderande bland annat kompletterande analyser av andra komplementfaktorer).

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik