Vial

INDIVIDUAL TEST 930

C3d

Indication

Investigation inflammatory system disorders, glomerulonephritis and other conditions in which complement activation is suspected.

Method

Immunoelectrophoresis

Answer

The results are given as normal or elevated in mg/L

Reference range

<5 mg/L

Interpretation

In clinical studies, C3d has proven to be a useful marker for direct detection of increased C3 degradation. Elevated levels of C3d may indicate complement activation without manifesting hypocomplementemia. Safe assessment of the analysis requires:

  1. That the sample is EDTA-plasma
  2. Storage of EDTA-plasma in cold (max 24h) or frozen if storage/transport is more than 1 day
  3. Fast transport (<1 day) to the laboratory when transported at room temperature
  4. Long-term storage of EDTA-plasma at -80°C

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 930

C3d

Indikation

Vid utredning av inflammatoriska systemsjukdomar, glomerulonefrit och andra tillstånd vid vilka komplementaktivering misstänkts.

Metod

Immunelektrofores

Svar

Resultat anges som normal eller förhöjd i mg/L

Referensintervall

<5 mg/L

Tolkning

C3d har i kliniska studier visat sig vara en användbar markör för direkt påvisande av ökad C3-nedbrytning. Förhöjda halter av C3d kan tyda på komplementaktivering utan att manifest hypokomplementemi behöver ha utvecklats. Säker bedömning av analysen kräver:

  1. Att provet utgörs av EDTA-plasma
  2. Förvaring av EDTA-plasma i kyl (max 24 timmar) eller fryst vid över ett dygns förvaring/transport
  3. Snabb transport (<1 dygn) till laboratoriet vid transport i rumstemperatur
  4. Långtidsförvaring av EDTA-plasma vid -80°C

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till