Vial

INDIVIDUAL TEST 930

C3d

Indication

Investigation inflammatory system disorders, glomerulonephritis and other conditions in which complement activation is suspected.

Method

The analysis is performed on plasma with nephelometry.

Result

The results are reported as normal or elevated in mg/L. Reference range <5.3 mg/L.

Interpretation

Elevated levels of C3d indicate complement activation with degradation of C3. Reliable assessment of the analysis requires:

  1. That the sample is EDTA-plasma
  2. That the sample shall arrive at the laboratory within 4 hours after sampling, otherwise sent frozen
  3. Long-term storage of EDTA-plasma at -80°C

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 930

C3d

Indikation

Vid utredning av inflammatoriska systemsjukdomar, glomerulonefrit och andra tillstånd vid vilka komplementaktivering misstänkts.

Metod

Analysen utförs med nefelometri på plasma.

Svar

Resultat anges som normalt eller förhöjt i mg/L. Referensintervall: <5.3 mg/L.

Tolkning

Förhöjd nivå C3d talar för komplementaktivering med konsumtion av C3. För tillförlitlig bedömning av resultatet krävs:

  1. Att provet utgörs av EDTA-plasma
  2. Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 4 timmar efter provtagning, skickas annars fryst.
  3. Långtidsförvaring av EDTA-plasma vid -80°C

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till