Vial

INDIVIDUAL TEST 931

Properdin

Indication

Investigation of complement deficiency. Properdin should always be analyzed in patients with meningococcal disease.

Method

The analysis is performed on plasma with addressable laser bead immunoassay (ALBIA).

Result

Results in serum are given as normal, elevated or lowered with a value in mg/L. Reference intervall: 11.4-23.1 mg/L.

Interpretation

Vid activation of the alternative pathway, properdin is consumed. Therefore, the properdin content can be used as a complement activation marker, especially in post-streptococcal nephritis and in sepsis. Hypocomplementemia with low properdin content in sepsis is a prognostically serious finding.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 931

Properdin

Indikation

Utredning av komplementbrist. Properdin ska alltid analyseras hos patienter med meningokocksjukdom.

Metod

Analysen utförs på plasma med addressable laser bead immunoassay (ALBIA).

Svar

Resultat i serum anges som normal, förhöjd eller sänkt tillsammans med ett värde i mg/L. Referensintervall: 11.4-23.1 mg/L.

Tolkning

Vid aktivering av den alternativa vägen förbrukas properdin. Därför kan properdinhalten användas som komplementaktiveringsmarkör framför allt vid post-streptokocknefrit och vid sepsis. Hypokomplementemi med låg properdinhalt vid sepsis är ett prognostiskt allvarligt fynd.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till