Vial

INDIVIDUAL TEST 992

Beta-Amyloid 42

Indication

Alzheimer's disease, memory examination.

Reference range

Reference range in CSF: Normal level > 620 ng/L for individuals > 50 years. 

Interpretation

Beta-amyloid 40 and 42 are formed from amyloid precursor protein (APP) and are normally transported to the cerebrospinal fluid (CSF). In Alzheimer's disease, Beta-amyloid 42 accumulates in senile plaque and thus the level falls in CSF. Slightly lower levels of beta-amyloid 42 can also be seen in other dementia diseases. However, a reduced ratio of amyloid-beta 42/40 is a better marker for senile plaque formation and to be preferred in the diagnosis of Alzheimer's disease.

Alzheimer's: Moderate to severe reduction (sensitivity> 85%)

CJD: Normal - slightly reduced

Frontotemporal dementia: Normal - slightly reduced

Lewy body dementia: Slightly - moderately reduced 

Vascular dementia: Normal - slightly reduced

ALS: Normal

Normal aging, MCI (Mild cognitive impairment) without progression to Alzheimer's, depression, Parkinson, non-acute cerebrovascular disease shows normal levels of beta-amyloid.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Neurology

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 992

Beta-Amyloid 42

Indikation

Alzheimers sjukdom, minnesutredning.

Referensintervall

Referensintervall i likvor: normalnivå >620 ng/L för individer >50 år 

Tolkning

Beta-amyloid 40 och 42 bildas från amyloidprekursorprotein (APP) och transporteras i normala fall till cerebrospinalvätskan (CSV). Vid Alzheimers sjukdom ansamlas Beta-amyloid 42 i senila plaque och nivån sjunker därmed i CSV. Lätt sänkta nivåer av beta-amyloid 42 kan även ses vid andra demenssjukdomar. Sänkt kvot Amyloid-beta 42/40 är dock en bättre markör för bildning av senila plaque och att föredra vid diagnostik av Alzheimers sjukdom.

Alzheimers: Måttligt till kraftigt sänkt (Sensitivitet >85%)

Creutzfeldt-Jakobs: Normalt-lätt sänkt 

Frontotemporal demens: Normalt-lätt sänkt 

Lewy body demens: Lätt-måttligt sänkt 

Vaskulär demens: Normalt lätt sänkt 

ALS: Normal

Normalt åldrande, MCI (Mild cognitive impairment) utan progress till Alzheimers, depression, Parkinson, Icke akut cerebrovaskulär sjukdom visar normala nivåer av Beta-amyloid.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Neurologi

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till