Vial

INDIVIDUAL TEST 993

Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAp)

Reference range for different age ranges:

<2 years: <450 ng / L

2 years, <20 years: <175 ng / L

20 years, <60 years: <750 ng / L

> = 60 years: <1250 ng / L

Glial fibrillary protein (Glial fibrillary acidic protein, GFAP) is an intermediate filament protein expressed by most cells in the central nerve system and particularly astrocytes. With CNS damage as a result of trauma, disease, genetic mutations and chemical action astrocytes become reactive (called astrogliosis). Astrogliosis is characterized by increased synthesis of GFAP. GFAP levels are altered in many neurodegenerative diseases.

Results of GFAP levels should preferably examined together with other brain injury markers such as NFL, Tau, NSE, and optionally S-100 beta amyloid.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Neurology

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 993

Glial fibrillary acidic protein (GFAp)

Referensintervall för olika åldersintervall:

< 2 år: <450 ng/L

2 år-<20 år: <175 ng/L

20 år-<60 år: <750 ng/L

>=60 år: < 1250 ng/L

Gliafibrillärt protein (Glial fibrillary acidic protein, GFAP) är ett intermediärt filament protein som uttrycks av flertalet celler i central nervsysteme och speciellt astrocyter. Vid CNS skada som resultat av  trauma, sjukdom, genetiska förändringar och kemisk påverkan blir astrocyter reaktiva (så kallad astrogliosis). Astrogliosis karakteriseras av ökad syntes av GFAP. GFAP nivåerna är därför förändrade i många neurodegenerativa sjukdomar. 

Resultat på GFAP nivåer undersöks lämpligen tillsammans med övriga hjärnskademarkörer som exempelvis NFL, Tau, NSE, och eventuellt S-100, Beta-amyloid.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Neurologi

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till